Verlate maar geslaagde opening schooljaar

6 oktober 2017

Al weer enige jaren is het gebruikelijk dat collega's van het bestuurskantoor, bestuursleden en leden van de raad van toezicht van CSG De Waard bij elkaar komen om het schooljaar te openen. Dit jaar vond dit niet direct aan het begin van het schooljaar plaats, maar op 4 oktober jl. Reden hiervoor was dat het nieuwe schoolgebouw van De Molenwiek nog niet gereed was. Maar op 4 oktober kon het gezelschap dan toch een kijkje komen nemen in het nieuwe gebouw, waar de werkzaamheden nog in volle gang waren. Ondanks dat was het gezelschap onder de indruk van het mooie gebouw, dat onderdeel uitmaakt van het MFC Dorpshart Mijnsheerenland, waar niet alleen de basisscholen, maar o.a. ook een sporthal, de kinderopvang en de bibliotheek onderdak vinden. 

 

 

De middag werd voortgezet met een wandeling in de Hof van Moerkerken, waar de eigenaresse mevrouw Daniëlle Stolk uitleg gaf over de diverse monumenten. 

 

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Laurentiuskerk waar ds. Wim Hendriks vertelde over de geschiedenis van de kerk en organist Rien Donkersloot de verscheidenheid aan klanken van het orgel liet horen. 

 
Jan Booden nam ons vervolgens mee in de historie van het christelijk onderwijs in het dorp Mijnsheerenland. De middag werd afgesloten met een hapje en drankje in restaurant Binnenmaas. Al met al een zeer geslaagde en gezellig middag die de onderlinge band verstevigt.