U bent hier:

Home | Kangoeroeklassen

Oktober 2016

CSG De Waard kent naast het werk en de mogelijkheden op haar scholen ook een bovenschoolse begaafdengroep.In een kangoeroegroep komen kinderen bij elkaar van verschillende scholen. Meestal zijn het de kinderen die sneller leren of verder zijn met hun ‘gewone werk’, maar dat hoeft niet altijd. Er zijn ook hele slimme kinderen die niet in de kangoeroegroep zitten en omgekeerd kan ook. In principe organiseert elke school passend werk voor al haar leerlingen, maar soms is er behoefte aan iets wat niet 1-2-3 te regelen is in een standaard schoolsetting.

De nadruk ligt altijd op kindgericht/ervaringsgericht werken en niet op het verwachtingspatroon van ouders, maatschappij of leerkrachten. Wat we doen is niet gemakkelijk te snappen. Er wordt met name gewerkt aan het welzijn van de kinderen. Het kan zijn dat de kinderen hier anders denken, handelen, leren en beleven. Hoe moet/kun je bijvoorbeeld omgaan met je (meer- of) hoogbegaafdheid? Waar ga je tegenaan lopen en hoe kun je dat voor zijn?
We leren veel niet-meetbare dingen. Soms zijn de zaken die we leren niet eens direct zichtbaar, daarom evalueren we heel veel met de kinderen door middel van gesprekken waarin ze ontdekken en leren aangeven waar leer- en verbeterpunten zitten. De kinderen zoeken naar de oorzaken en formuleren nieuwe doelstellingen. Kinderen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen en leren nieuwe eigen uitdagingen te maken. Doelen moeten ook haalbaar zijn, het stellen van goede doelen is helemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt!
We leren andere oplossingsstrategieën te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door het samen aanpakken van opdrachten. Het luisteren naar elkaars oplossingen of aanpak kan belangrijk zijn voor de kinderen in deze groep. Soms is er meer mogelijk dan alleen wat je zelf bedacht en kan een combinatie van oplossingen nog weer veel interessanter zijn. Er mag ook veel mis gaan. Soms leren we onder begeleiding dat iets niet lukt en dat is niet altijd makkelijk!

Een ander belangrijk hoofddoel is het ontmoeten van kinderen die tegen dezelfde ‘problemen’ aan lopen of hetzelfde denken. Dat kan omdat we kinderen van verschillende scholen bij elkaar laten komen. Door alle gesprekken leren de kinderen heel veel over zichzelf en hun leerproces.

Hoe ziet zo’n kangoeroeochtend er nou uit? Het standaardprogramma heeft altijd een vast aantal onderdelen;
Rondje: hierin delen kinderen ervaringen van de afgelopen week.
Vraag van vandaag: Eigenlijk is dit het filosoferen over uiteenlopende onderwerpen, die komen soms vanuit de verhalen of ervaringen die de kinderen meenemen.
Doordenker: Een puzzeltje om je tanden in te zetten. Soms moeilijk, soms bijna onmogelijk en af en toe gewoon leuk om gezellig en ontspannen aan te werken.
De individuele opdracht is een onderdeel waarbij kinderen zelf kiezen waar ze aan willen werken. Voor je aan de slag mag wordt alles eerst uitgelegd en besproken met de leerkracht en op gezette tijden bespreken we de plannen in de groep. In principe geldt; het kan als het in het lokaal past en de school blijft (be)staan. De eisen worden hoger als kinderen ouder zijn of langer de groep bezoeken. Het nut moet steeds iets groter zijn en het verloop beter.
Enkele bijzondere individuele opdrachten die al zijn ondernomen zijn een kookopdracht, een computergame of website maken, mensen interviewen, schilderen, filmpjes maken, proeven doen met plantjes, een echt werkende raket maken, een stoel en tafel in elkaar zetten en een schoolkrant uitgeven. Maar dat is maar een kleine lijst van wat er allemaal ondernomen wordt en wat allemaal kan. Er volgt ook altijd een (vorm van) presentatie.
Pauze: Je hebt nooit pauze in je eentje, iedereen mag altijd meedoen met alles en we betrekken elkaar overal bij.
Gezamenlijke opdracht: Hierbij werken we in groepjes of met zijn allen aan iets waar je wat van kunt leren. Om de zoveel tijd hebben de leerlingen zelf invloed op de invulling, maar er moet altijd worden samengewerkt en er moet een plan zijn. We evalueren onszelf en elkaar hierbij ook, waarbij we oefenen op een goede manier kritiek te geven en te ontvangen en dat om te zetten naar praktisch handelen.
Als laatst volgt het logboek, waarin we reflecteren op onszelf: Wat zou anders kunnen of moeten? Wat ging juist goed of supergoed? Hoe kwam dat? Hoe kan iets beter? Hoe nuttig hebben we de ochtend laten zijn voor onszelf? Ook hierover praten we weer met elkaar.

Er wordt dus zeker niet alleen maar gespeeld en lol gemaakt, al kan het vaak prima samen. We kiezen in onze groep een aanpak die anders is dan in de reguliere klas, zo veel als mogelijk aansluitend op wat we denken dat de kinderen het hardst nodig hebben.

Veel scholen hebben zelf ook al plusklassen of zijn bezig die te organiseren. Deze klassen bieden een nog duidelijkere aansluiting met een kortere lijn naar het werk in de groep. Zonder een plusklas in de eigen school kan het ook prima op een andere manier geregeld zijn, want er zijn meerdere manieren om iets goed te organiseren! Alle scholen hebben een passend onderwijsaanbod voor hun leerlingen.

Willeke Oudijk en Mark Pegels, kangoeroegroepen CSG DeWaard

 

Kangoeroegids 2016-2017

 Klik op de afbeelding om deze gids te lezen.  

 

 Kangoeroeklas Puttershoek

De kangoeroeklas die eerst in Strijen werd gehouden, is in het schooljaar 2015-2016 verhuisd naar CBS “De Schelp” in Puttershoek. We voelen ons daar zeer welkom !

En ook al is het lokaal kleiner dan we gewend waren, de sfeer is nog steeds superfijn in de groep. De ruimte daagt ons des te meer uit om goed na te denken hoe we iets moeten organiseren. En hoe je het beste uit een situatie kan halen. Zeer leerzaam dus !!

We hopen er met elkaar een goede tijd van te gaan maken waarbij  we dingen leren die ons uiteindelijk kunnen helpen om te worden………….. wie we willen zijn !

Uitspraak van een kind:

“Al moet ik naar school voel ik me stom behalve op dinsdag want dan ga ik naar de kangoeroeklas want daar leer je dingen zoals doorzetten & samenwerken”.

Zet het u als ouder aan het denken en/of heeft u vragen dan kunt u altijd mailen naar:

w.oudijk@csgdewaard.nl of m.pegels@csgdewaard.nl

 

 

 

Kangoeroegids 2015-2016

Klik hier om deze gids te lezen. 

MEDEDELING VOOR SCHOOLJAAR 2015-2016

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zal de kangoeroeklas van Strijen naar De Schelp in Puttershoek verhuizen. 
Dit in verband met plaatsgebrek op De Parel te Strijen.

CSG De Waard verzorgt ook bovenschools onderwijs voor kinderen die door hun ‘(hoog)begaafdheid’ om wat voor reden dan ook belemmerd worden in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld in schoolwerk, samenwerking met anderen of in hun behoefte naar uitdaging. De kangoeroegroep komt éénmaal per week bij elkaar en dat op drie verschillende locaties / ochtenden. In principe is het zo dat elke school van CSG De Waard zelf een voldoende schoolprogramma kan bieden waarin kinderen uitgedaagd worden op het eigen niveau. Daarnaast heeft elke school een plusklas, waarin kinderen die dat aan kunnen nog meer worden uitgedaagd en zo hun talenten verder kunnen ontplooien. Soms lopen kinderen ondanks dit alles toch vast in de reguliere klas. Dan kan de kangoeroegroep uitkomst bieden.

In de kangoeroegroep houden kinderen zich bezig met filosofie, sociaal emotionele vorming, het zelf opzetten van plannen en samenwerken. Zo maken ze kennis met zichzelf, anderen, gaan uitdagingen aan die kunnen slagen of mislukken. In deze veilige omgeving worden ze vooral uitgedaagd hun eigen grenzen te zoeken. Hierdoor leren ze verantwoordelijkheid voor het eigen (leer)proces te nemen en krijgen ze kansen om hun eigen creativiteit te exploreren zonder gebonden te zijn aan meningen van anderen of beperkingen van het schoolsysteem. Helemaal jezelf zijn dus en vanuit die basis zelf ontwikkelen.

De kangoeroeleerlingen zeggen zelf:
- Ik ben Joep en op de kangoeroeklas heb ik vandaag geleerd dat als je door blijft zetten, dat je dan meestal ook slaagt voor wat je wilt doen, want ik heb weken zitten tobben over hoe de naaimachine werkte en toen het lukte ging het naaien fout! Maar vandaag ging het na weken goed en ik ben er zo ontzettend blij mee.

- Hallo, ik ben Giovanni en ik zit op de kangoeroeklas, ik vind het een erg leuke groep met een aardige meester. Je moet individuele plannen verzinnen en je hebt allerlei materialen en je kunt dan heel veel verschillende plannen verzinnen en uitvoeren! Ik vind het ook een gezellige klas en ik raad het ook aan! 

- Hoi ik zit in de kangoeroegroep. Het is daar leuk. Vooral omdat iedereen je daar begrijpt, zelfs als je iets zegt wat je zelf nog niet helemaal goed kan vertellen begrijpen ze precies wat je bedoelt. En je kunt hier veel dingen uitproberen en leren van elkaar.

Kangoeroegroep bezoekt betalab Willem van Oranje

Op 20 maart heeft de donderdagochtend-kangoeroegroep een bezoek gebracht aan het bètalab van de Willem van Oranje. De leerlingen leerden daar vooral zelf proeven opzetten en dingen uitproberen, zodat ze een conclusie konden trekken. Dit was erg leerzaam. Onder goede begeleiding mochten de kinderen werken met elektriciteit, microscopen en gasbranders om verschil in kookpunten waar te nemen. Bij proeven met gewichtjes werd ontdekt dat gewicht en balans niet altijd gelijk blijven. Verwondering, creativiteit en leren gaan prima samen! Een mooie ochtend die de kangoeroeleerlingen niet snel zullen vergeten.

Klik hier voor de uitnodiging

Kangoeroegids 2013-2014
Klik hier om deze gids te lezen.

Kangoeroeklas 2013-2014
Met de kangoeroekinderen van CSG de Waard zijn we voor het 5e jaar een nieuw schooljaar ingegaan.
We draaien dit jaar met 3 groepen in Oud-Beijerland, Numansdorp en Strijen.
Inmiddels hebben alle leerkrachten die werkzaam zijn bij CSG de Waard cursussen aangeboden gekregen om deze doelgroep te begrijpen en te kunnen helpen. We hebben al heel wat bereikt op de basisscholen wat de aanpak van lesstof en begeleiding van  (hoog)begaafde kinderen betreft.
Toch is dat voor sommige kinderen niet voldoende. De kangoeroegroepen zijn er voor (hoog)begaafde kinderen die vast dreigen te lopen in het reguliere school systeem; we begeleiden hen met hun hulpvraag.
De zorg rondom deze kinderen  vraagt een specifieke en intensieve aanpak van ouders, begeleiders en leerkrachten.
De kangoeroeklas heeft een specifiek programma dat deze kinderen helpt inzicht te krijgen in hun eigen kennen en kunnen.
Zelfkennis is essentieel voor hun verdere ontwikkeling !

 
Wist u dat………………? (Een greep uit de ervaringen van 4 jaar kangoeroeklas !)
Kangoeroekinderen ingewikkelde dingen makkelijk kunnen vinden en makkelijke dingen moeilijk !
Kangoeroekinderen vaak heel chaotisch en vergeetachtig zijn !
Kangoeroekinderen veel dingen “saai” vinden ! Dat kan betekenen dat ze het echt saai vinden maar ook vaak dat ze het eigenlijk niet begrijpen of er het nut niet van inzien.
Kangoeroe kinderen hun creativiteit kunnen gebruiken om te verbloemen waar ze eigenlijk helemaal niet goed in zijn.
Kangoeroekinderen vaak niet zo mooi kunnen schrijven.
Kangoeroekinderen vaak last hebben van hun intelligentie.
Kangoeroekinderen vaak overgevoelig kunnen reageren op geuren, smaken en geluiden.
Kangoeroekinderen erg goed aanvoelen of er de waarheid gesproken wordt of niet.
Kangoeroekinderen vaak buikpijn, hoofdpijn en andere lichamelijk ongemakken hebben.
Kangoeroekinderen vaak de tijd nodig hebben voordat ze een antwoord kunnen geven.
Kangoeroekinderen vaak onder tijdsdruk niet zo goed presteren.
Kangoeroekinderen vaak moeilijk in slaap kunnen komen. 
Kangoeroekinderen vaak vallen of tegen iets stoten als ze lopen.
Kangoeroekinderen soms heel hyperactief zijn en niet kunnen stil zitten/staan.
Kangoeroekinderen soms het ene moment heel goed en een ander moment heel moeilijk uit hun woorden kunnen komen.
Kangoeroekinderen verschillende gedragingen laten zien “om te overleven”, bijvoorbeeld clownesk gedrag, heel stil gedrag of juist aanwezig gedrag en soms zelfs dromerig !
Kangoeroekinderen vaak heel veel rekening met anderen houden. Soms zo veel dat ze het zichzelf daardoor wel erg lastig maken.
Mensen vaak te veel verwachten van kangoeroekinderen. 
kangoeroekinderen kunnen niet alles!