U bent hier:

Home | Over De Waard

Over De Waard

Op 1 augustus 2009 is de nieuwe organisatiestructuur ingegaan. Er is een Holding ingesteld, waaronder verschillende stichtingen opereren. De oude vereniging PCPO is omgezet in een stichting. Alle onderwijsactiviteiten zijn ondergebracht bij Christelijke Scholengroep De Waard. Bij deze stichting is een Raad van Toezicht ingesteld en het College van Bestuur benoemd. Hiermee heeft CSG De Waard een professioneel bestuur gekregen.
Klik hier voor meer informatie over de naam CSG De Waard. 

Overzicht bestuursleden Holding De Waard:
Dhr. B.L. van Dueren den Hollander (voorzitter)
Mw. C. Jalving-Vliegenthart (secretaris)
Dhr. W.M.C. Vroegop (penningmeester)
Dhr. J. van Dijk
Dhr. F. Lems
Dhr. J.H. Nootenboom
Mw. H.A. Ridderhof-Bom
 

Overzicht bestuursleden Stichting Vermogensbeheer De Waard:
Dhr. A. van der Steen (voorzitter)
Dhr. B.L. van Dueren den Hollander (secretaris)
Dhr. J. van Dijk (penningmeester)

Bestuursleden Stichting Vermogensbeheer 

Overzicht bestuursleden Stichting Ouderbijdragen:
Dhr. F. Lems (voorzitter)
Mw. C.M.C. Rijsdijk (penningmeester)
Dhr. M. Timmerman (secretaris)


Bestuursleden Stichting Ouderbijdragen

Overzicht leden Raad van Toezicht:
Dhr. W.M.C. Vroegop (voorzitter)
Mw. C. Jalving-Vliegenthart 
Dhr. J.H. Nootenboom
Dhr. J.L.R. Reitsma
Mw. H.A. Ridderhof-Bom 
Mw. M. Nobel-van Dienst (aspirant lid)
 


 Nieuwe leden Raad van Toezicht - voorjaar 2017

 Medewerkers bestuurskantoor