U bent hier:

Home | Vacatures

Vacatures

Christelijke Scholengroep De Waard heeft zestien scholen onder haar bestuur, bestaande uit veertien scholen voor basisonderwijs, één school voor SBO en één school voor ZML.
De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard. Eén school, een dependance van de school voor SO, bevindt zich in Middelharnis. De scholen worden door ca. 3000 leerlingen bezocht. Er werken 350 personeelsleden. De leiding van CSG De Waard ligt bij het College van Bestuur, dat wordt ondersteund door het bovenschools managementteam en het bestuurskantoor.

 

Invalleerkrachten

4 juli 2016

Christelijke Scholengroep De Waard

is op zoek naar
 
enthousiaste invalleerkrachten


Wij zoeken enthousiaste invalleerkrachten die in kortdurende of langdurende
verlofsituaties voor vervanging zorgen op onze scholen in de Hoeksche Waard.

Van sollicitanten wordt verwacht dat hij/zij:
-    vanuit zijn/haar christelijke identiteit kinderen en ouders voorleeft hoe we met elkaar om willen gaan
-    een onderwijsvisie heeft die gericht is op stimulering van de doorgaande ontwikkeling van alle kinderen
-    breed en flexibel inzetbaar is
-    enthousiast en ambitieus is
-    goed kan communiceren met ouders en collega’s. 
-    de Pabo-opleiding heeft afgerond

Invalleerkrachten hebben geen reguliere benoeming, maar worden bij vacatures
uitgenodigd te solliciteren.

Aanvullende informatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marjoleine Ordelman, telefoon (0186) 621461 of per email m.ordelman@csgdewaard.nl.


Uw sollicitatiebrief en cv kunt u mailen aan Marjoleine Ordelman ( m.ordelman@csgdewaard.nl).