Enthousiaste schooldirecteur voor CBS De Regenboog in Zuid-Beijerland

9 oktober 2017

Wij zoeken met ingang van 1 februari 2018 voor  
CBS De Regenboog te Zuid-Beijerland
 
 
 
 

een enthousiaste schooldirecteur 

(0,5 tot en met 1,0 fte)
(0,5 fte beschikbaar voor directietaken, surplus is lesgevende taken)
 
Wij zoeken een directeur die:
bewust kiest voor een school met een protestants-christelijke identiteit
zorg wil dragen voor een goede werksfeer waarin team, kinderen en ouders zich thuis voelen
sterk onderwijskundig leiderschap toont binnen een professionele leergemeenschap
een zichtbaar, duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt is
vaardig met ouders, leerkrachten en kinderen communiceert
individuele kwaliteiten van teamleden en kinderen stimuleert en benut
open staat voor nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen (met name stichting leerKRACHT)
initiatiefrijk, besluitvaardig en daadkrachtig is 
lijnen kan uitzetten en borgen
minimaal in het bezit is van de opleiding schoolleider PO Basisbekwaam (bij voorkeur Vakbekwaam en/of bereid tot volgen Vakbekwaam) 
enige ervaring heeft als schoolleider
in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid primair onderwijs
lesgevende taken kan verrichten.
 
Wij bieden onze nieuwe collega:
een gemotiveerd, betrokken en ervaren team
collegiale samenwerking in het directieberaad
ondersteuning door het bovenschools managementteam
een professionele organisatie.
 
Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt  u contact opnemen met de heer E. Tuk, voorzitter van het 
College van Bestuur (0186) 621461.
 
Sollicitatiebrieven
Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 10 november 2017 per email worden gericht aan m.ordelman@csgdewaard.nl o.v.v. ‘Sollicitatie De Regenboog’. 
 
Gesprekken
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 17 november 2017 tussen 9.00 uur en 17.00 uur. De tweede ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op vrijdag 24 november 2017 tussen 9.00 en 14.00 uur.

U hoort dinsdag 14 november 2017 of u wordt uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek.